Toekomstgericht onderwijs

Met toekomstgericht onderwijs helpt De Basisschool van HIP haar leerlingen om 'klaar te zijn' voor de constant veranderende wereld om hen heen. Om klaar te zijn voor hun toekomst!
Ieder kind heeft een talent of een passie. Wij willen dit talent vinden en dan zoeken hoe dit waarde kan hebben in de wereld van 2032. Of het nou is in artificial intelligence of nano technologie.

Aan onze leerling,

Op onze school willen wij je laten zien dat leren echt leuk kan zijn, zodat je nieuwe dingen wil gaan leren. Niet alleen de leuke en makkelijke dingen, maar ook juiste de dingen die je nu wat moeilijker vindt.

Wat wij namelijk zeker weten, is dat jij je hele leven moet blijven leren. De wereld om ons heen verandert zo snel. Kan je je voorstellen dat je ouders toen ze zo oud waren als jij nog nooit een tablet, laptop en mobiele telefoon hadden gezien. En dat elektrische auto’s nog niet bestonden, laat staan dat ze volop rondrijden.Wij willen leren leren leuk voor je maken!

Je leert bij ons op school dus niet alleen rekenen en taal via allerlei lesboeken en natuurlijk via een laptop, maar willen je ook rekenen, geschiedenis en taal laten ervaren. Door er wat mee te gaan doen bijv. filmpje en excursie te maken. Daarom werken wij veel in projecten, zodat je wat je leert meteen ook kan gaan toepassen. Wil je weten hoe een dag bij ons op school er uit ziet? Kom dan eens een kijkje nemen. Je bent altijd welkom!

Aan de ouders,

Op De Basisschool van HIP bereiden wij onze kinderen goed voor op de toekomst en geven wij onze kinderen vaardigheden mee die ze nodig hebben voor de toekomst. Kinderen ontwikkelen op natuurlijke wijze competenties en vaardigheden in reactie op de maatschappij. Alleen al door het gebruik van Ipads en laptops weten zij feilloos de weg te vinden op internet en denken kinderen anders, leggen ze andere verbanden en zien ze veel meer dan hun ouders op die leeftijd.

De School van HIP helpt kinderen om hun wendbaarheid en mentale flexibiliteit verder te ontwikkelen. Zodat ze een leven lang mee kunnen bewegen met veranderingen. Of belangrijker, veranderingen bij kunnen sturen of zelf teweeg kunnen brengen. Dit vereist een andere kijk op onderwijs. 

Naast de vertrouwde vakken, die alle kinderen als basis nodig hebben, trainen wij de wendbaarheid en mentale flexibiliteit van de kinderen op een bij hun leeftijd passende manier. Wij leggen op onze school veel nadruk op vaardigheden zoals communicatie, samenwerken en creativiteit. Ook vinden wij het belangrijk dat een kind kritisch leert denken en werkt aan de expressieve competenties. Eigentijdse lessen vormen een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Denk hierbij aan yoga, mindfulness en brein-trainingen, maar ook aan computerlessen, social media-voorlichting en programmeren. Zo wordt een kind vanaf de basis voorbereid op de toekomst!

De School van HIP richt zich op de toekomst van kinderen op de lange termijn.

Onze maatschappij is constant in beweging en verandert sneller dan ooit. Niemand kan exact  voorspellen hoe de banen van de toekomst eruit zullen zien of wat de rol van onze kinderen in die maatschappij zal zijn. Maar wat wij wel kunnen, is onze kinderen goed voorbereiden op de toekomst. Kinderen de vaardigheden meegeven die ze straks nodig hebben.

Kinderen denken anders dan vroeger

Kinderen integreren ontwikkelingen als vanzelfsprekend in hun leven, op een manier die wij als ouders al niet meer bij kunnen houden. Alleen al door internet denken onze kinderen anders, leggen ze andere verbanden en zien ze meer dan wij vroeger deden. Ze ontwikkelen op natuurlijke wijze competenties en vaardigheden, anders dan de onze, in reactie op de maatschappij.

Wendbaarheid en flexibiliteit

De Basisschool van HIP helpt kinderen om hun wendbaarheid en mentale flexibiliteit verder te ontwikkelen. Zodat ze een leven lang mee kunnen bewegen met veranderingen. Of belangrijker, veranderingen bij kunnen sturen of zelf teweeg kunnen brengen.

Dit vereist een andere kijk op onderwijs.