Privacy & cookies

Privacyverklaring website De School van HIP


De School van HIP hecht waarde aan uw privacy. Bij het bezoeken van de website www.deschoolvanhip.nl worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit geldige privacy wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).


Welke gegevens registreert De School van HIP?
Instituut HIP registreert uitsluitend wettelijk toegestane gegevens zoals:

  • Persoonsgegevens van leerling en ouder(s)/verzorger(s): Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede het bankrekeningnummer;

  • Schoolgegevens: klas, profiel, vakken, inloggegevens schoolsystemen;

  • Het rapport van de Peperklip (inventarisatie van leervoorkeuren);

  • Onderzoeksgegevens van school en derden indien toestemming gegeven is door ouders.


Waarvoor gebruikt De School van HIP uw gegevens?
De School van HIP gebruikt uw gegevens voor doeleinden die bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn toegestaan, te weten:

  • Het verzenden van informatie aan de leerlingen en ouders;

  • Online planningssysteem StudyAssist en Points;

  • Facturatie;

  • Intern beheer;

  • Het behandelen van geschillen.


Verspreiding van persoonsgegevens

De School van HIP zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkregen via de website www.deschoolvanhip.nl delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wel delen wij e-mails als dat nodig is om uw vraag te beantwoorden.


Beveiliging van uw persoonsgegevens

De School van HIP doet haar uiterste best om haar websites te beveiligen tegen misbruik en de over u opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De website van Instituut HIP is o.a. beveiligd via HTTPS en informatie die u ons geeft wordt verzonden via SSL. Dit zorgt ervoor dat gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.


Cookies

Instituut HIP maakt gebruik van cookies.


Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek.


Bewaartermijn persoonsgegevens

De School van HIP bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist.


Contact

Indien u vragen heeft omtrent uw privacy kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@instituuthip.nl