Gepersonaliseerd Onderwijs

Op De School van HIP geven wij gepersonaliseerd les. Op die manier halen we namelijk het beste in onze leerlingen naar boven. We houden rekening met de concentratieboog, met de leervoorkeuren en met de talenten. Natuurlijk vergeten we niet om de zwakkere vaardigheden verder te ontwikkelen en onze leerlingen uit te dagen.

Aan onze leerling,

Op De School van HIP geven we gepersonaliseerd les en dat betekent vooral dat we rekening houden met jouw profiel. Onder jouw profiel verstaan we jouw leervoorkeuren, jouw werktempo, jouw niveau en jouw talenten. 

Jouw leervoorkeuren

Op De School van HIP werken we met de Peperklip. De Peperklip inventariseert jouw leervoorkeuren en dat gebeurt door het invullen van een online vragenlijst. De volgende leervoorkeuren komen hierbij aan bod;

tekstueel: het leren door het lezen van teksten en het gebruiken van woorden

auditief: het leren door het luisteren naar informatie

visueel: het leren door het zien van afbeeldingen of kleuren

samen leren: het leren door samen te doen of door samen te bespreken

beweging: de beweging die jij nodig hebt tijdens het leren

planning: de manier van plannen die jij nodig hebt om te kunnen leren

Jouw leervoorkeuren geven onze docenten houvast voor het lesgeven. Als jij visueel en auditief leert, zullen  filmpjes en documentaires onderdeel zijn van jouw lesplan. Als jij hoog scoort op planning, dan zullen de docenten de opdrachten en de toetsen stap voor stap met jou doorspreken. En als jij hoog scoort op beweging, dan zorgen we dat je tussendoor voldoende ruimte en tijd krijgt om te bewegen. Zo zet je je hersenen weer aan het werk.

Jouw werktempo, jouw niveau en jouw talenten

Iedere leerling heeft een ander werktempo en daar houden we op onze school rekening mee. Je hoeft je dus geen zorgen te maken wanneer je iets niet na één of twee keer begrijpt, maar andersom geldt hetzelfde. Als je iets na één keer al wel begrijpt, dan kan jij verder met de stof of laten zien dat je het beheerst.

Als je over het algemeen op havo-niveau werkt, maar je hebt een voorsprong voor een vak als Engels, dan kan je Engels op vwo-niveau volgen. We vinden het alleen maar fijn als je kunt laten zien wat je in je mars hebt! 

Omdat jij jouw eigen onderwijsprogramma volgt, kan je niet blijven zitten op De School van HIP. Je kunt het volgende schooljaar verdergaan waar je gebleven bent. Ben je blijven zitten op je vorige school? Dan kan je op De School van HIP ook weer starten waar je geëindigd bent. 

Aan de ouders,

We willen dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Het gepersonaliseerd onderwijs heeft hier een groot aandeel in. Leerlingen bloeien op als er gekeken wordt naar hun leervoorkeuren, naar hun talenten, naar hun niveau en naar hun werktempo. 

We vergeten hierbij niet om aandacht te besteden aan de manieren van leren die niet hun voorkeur hebben. Lezen blijft - zeker met het oog op de eindexamens - een essentieel onderdeel van het leren, ook voor de leerlingen die 'tekstueel' niet als leervoorkeur hebben. 

Leren leren

Als leerlingen zich bewust zijn van hun eigen leervoorkeuren, dan kunnen ze beginnen met 'leren leren'. Als je weet dat je auditief niet sterk bent, dan zijn er manieren om de informatie die je hoort toch op te nemen. Je kunt bijvoorbeeld tekst gebruiken tijdens het luisteren, als je hoog scoort op tekstueel, of de lesstof nabespreken met een klasgenoot, als je hoog scoort op samen leren. Onze docenten en onze huiswerkbegeleiders begeleiden de leerlingen bij het 'leren leren'.

Eigen tempo en eigen niveau

Op De School van HIP werken de leerlingen op hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Dit betekent vooral dat leerlingen nooit blijven zitten en dat leerlingen op alle vlakken kunnen laten zien wat ze in huis hebben. Ze kunnen bepaalde vakken een niveau hoger volgen, ze kunnen bepaalde vakken eerder afronden vanwege hun vlotte werktempo, maar ze kunnen ook meer tijd nemen voor een vak dat ze lastig vinden. 

Omdat de leerlingen hun eigen onderwijsprogramma volgen, kunnen ze niet blijven zitten op De School van HIP. Ze kunnen het volgende schooljaar verdergaan waar ze gebleven zijn. Is uw zoon of dochter blijven zitten op zijn of haar vorige school? Dan kunnen ze op De School van HIP ook weer starten waar ze geëindigd zijn. 

Heldere doelen

Het belangrijkste doel op De School van HIP is het halen van een diploma. Met een diploma gaan de deuren naar de vervolgopleidingen open. De weg naar dit diploma is voor iedere leerling anders en dat kan op De School van HIP! We bepalen samen met de leerlingen en de ouders de doelen en maken de leerlingen op deze manier medeverantwoordelijk voor het leerproces.

Geen huiswerk na schooltijd!

De huiswerkbegeleiding op De School van HIP helpt onze leerlingen bij het leren van hun leerwerk, het maken van hun maakwerk en het 'leren leren'. De leerlingen hoeven thuis niet meer aan de slag voor school. Als zij na schooltijd nog niet klaar zijn met hun werk, dan kunnen zij door naar de huiswerkbegeleiding. 

Meer weten?

Voor de praktische informatie en de tarieven klik hier. Mocht u na het lezen van de praktische informatie nog vragen hebben, dan kunt u altijd bellen of langskomen voor een kennismakingsgesprek.