Gepersonaliseerd onderwijs

Ieder kind heeft aanleg om te leren. Maar de manier waarop is voor ieder kind anders. De Basisschool van HIP geeft met gepersonaliseerd onderwijs les op de manier die het beste bij uw kind past. Wij dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. Leerlingen gaan ervaren dat door te leren op 'hun eigen manier', leren echt leuk is!

Aan onze leerling,

Vraag jij je wel eens af waarom je sommige dingen moet leren? Denk je soms: hier doe ik later toch niets meer mee? Op De Basisschool van HIP willen we jou iets leren dat je zelf ook wil leren.

De dagen op school zijn afwisselend en zeker niet saai. In de ochtenden wordt er hard gewerkt aan vakken als Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend Lezen en nog veel meer. Want ook bij ons op school moeten sommige vakken gewoon. Je mag dit doen op de manier waarop jij het liefste leert, dit kan zijn met een boek of misschien juist van achter de laptop. Samen met de juf bespreek je hoe jij het liefste leert. Het fijne is dat je in hele kleine groepjes en soms ook gewoon alleen van de juf les krijgt. Daardoor kan je zelf je eigen tempo van leren bepalen, dus hoef je niet lang te wachten als je het allemaal begrijpt. Maar kan je ook snel je vragen stellen als je het juist niet begrijpt. 

Samen met de juf stel je je eigen leerplan op. In dit plan schrijven jullie samen op in welke vakken je goed bent en dus sneller kan en wil. Maar ook voor welke vakken je wat meer hulp nodig denkt te hebben. En niet onbelangrijk wat je mag gaan doen als je hard gewerkt hebt en je werk klaar is. Samen kan je dan afspreken om bijv. aan de slag te gaan met een door jouw gekozen thema. Je kan dit thema dan helemaal zelf uit werken, bekijken wat je wil leren en hoe je dit wilt leren. Of met Topklassers of is iets anders wat jouw interesse heeft of waar jij goed in bent. Een dag op De Basisschool van HIP is nooit saai!

In de middagen is er volop tijd om alles wat je in de ochtenden leert toe te passen in de verschillende projecten. Zo hebben we een project ‘Afval’, wat je allemaal niet kan maken, doen en kan leren van iets als afval.  Natuurlijk is er ook tijd om te sporten, niet gewoon in gymzaal. Maar we laten je juist kennismaken met andere sporten als free-running en kickboksen. Dit laatste niet om te leren vechten, maar wel om je energie kwijt te kunnen en je zelf sterker te voelen. Daarnaast maken we ook excursies naar musea (nee, geen saaie!).  

We willen school leuk en interessant voor je maken. Zodat je graag naar school gaat en nieuwe dingen blijft leren en ontdekken. Daarom horen we graag wat jij wil leren en stippelen we samen jouw eigen route uit op De Basisschool van HIP.


Aan de ouders,

Op De Basisschool van HIP begrijpen we dat het belangrijk is om te spelen en vriendschappen te sluiten. Wij willen dat de school een veilige plek voor kinderen is, waar leren een avontuur is en waar ze fouten mogen maken, omdat dat nu eenmaal bij leren en opgroeien hoort. Een school waar een kind kind mag zijn.

Wij weten uit eigen ervaringen dat ieder kind anders is. En geloven dat ieder kind een talent of passie heeft, daar gaan wij samen met het kind naar op zoek. Spelenderwijs kan veel geleerd worden. Op onze basisschool geloven wij dat kinderen van jongs af aan geprikkeld en gestimuleerd moeten worden om te leren. En dat de manier waarop het beste geleerd kan worden, niet voor alle kinderen hetzelfde is. 

Op De Basisschool van HIP dagen wij de kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. Door een mix van ‘moeten’ en ‘mogen’ voelen de kinderen zich betrokken en leren ze al jong verantwoordelijkheid te nemen. 

Wij weten dat kinderen het beste tot hun recht komen in kleine groepen, waar aandacht is voor ieder kind. Hierdoor halen kinderen het beste uit zichzelf en gaan met plezier naar school. Dat vinden wij belangrijk.

Een dag op De Basisschool van HIP bestaat uit vakken die de leerlingen 'moeten' leren zoals rekenen, taal, begrijpend lezen, geschiedenis, natuur en spelling. Maar ook uit vakken die vooral toegepast moeten gaan worden. Door een individueel leerplan op te stellen voor alle leerlingen wordt er ingegaan op de specifieke leerbehoefte van elke leerling. Daarnaast krijgen onze leerlingen in kleine groepjes en/of individueel instructie. Hierdoor kan elke leerling dus echt op zijn/haar eigen tempo en niveau leren. Dus niet lang wachten als je de instructie en/of stof al begrijpt, maar vooral dan lekker aan de slag gaan. 

Met de leerkracht maakt de leerling afspraken wat hij/zij mag gaan doen als er hard gewerkt is. Niet alleen maar verdiepende stof, maar vooral ook de verrijking en de verbreding opzoeken. In projectvorm door bijv. een thema (passend bij de interesse) uitwerken. Of een bepaald vak waar interesse in is. 

Voor heel veel verschillende leerlingen is dit een mooi onderwijsconcept, uit ervaring weten wij dat ook o.a. hoogbegaafde leerlingen hier veel baat bij hebben. De leerlingen uit de verschillende leerjaren zitten bij elkaar in een groep, je kan werken op je eigen niveau (dus ook stof uit hogere leerjaren) en we hebben een persoonlijk verrijkings/verbredingsaanbod. 

We leren kinderen leren.

Maar ook plannen, kritisch naar zichzelf kijken en feedback ontvangen en geven. Met een mix van ‘moeten’ en ‘mogen’ dagen we kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. Voor elke leerling wordt er een weektaak, samen met de juf, opgesteld. Hierin geven de leerlingen aan wat ze gaan leren/doen, hoe ze het gaan doen en natuurlijk ook hoe het is gegaan. Daarnaast wordt er ook gekeken naar 'wat' ze nog willen leren. Een voorbeeld van de weekplanning vindt u hier

Wij geloven dat de toekomst vraagt om nieuwe, andere vaardigheden.