Individueel Onderwijs

Op De School van HIP geven wij individueel onderwijs en meer dan dat. Ons team bestaat uit schooldirecteuren, docenten, orthopedagogen, hoogbegaafdheidsspecialisten en huiswerkbegeleiders en wij bundelen onze kennis en ervaring om het beste uit onze leerlingen te halen.

Aan onze leerling,

Op De School van HIP krijg je individuele lessen en instructies, aangevuld met workshops en groepslessen. De individuele lessen en instructies doen we niet voor niets! 

Individuele lessen

Ons gepersonaliseerde onderwijs houdt rekening met jouw leervoorkeuren, jouw werktempo, jouw niveau en jouw talenten. In een volle schoolklas krijgen alle leerlingen op dezelfde manier les. Dit betekent dat je de stof soms al een tijdje begrijpt, maar dit betekent ook dat je de stof na de uitleg soms nog niet helemaal begrijpt. Op De School van HIP geven we individuele lessen en instructies, zodat je hier geen last van hebt. De docent legt iets net zolang uit tot je het begrijpt, maar soms kan je dus ook een stuk sneller door de stof. 

Na iedere instructie wordt jouw weekplanner verder aan- en ingevuld. Je spreekt met jouw docent af wat je voor die week gaat maken en de docent noteert in jouw planning wat jullie gedaan hebben tijdens de les. In de middag gaat de huiswerkbegeleiding met jou door jouw maak- en leerwerk. Ook de huiswerkbegeleiders tekenen dit af in de planning, zodat de docent weer kan zien wat goed gegaan is en wat nog herhaling nodig heeft. 

Groepslessen en workshops

Naast de individuele lessen en instructies worden er groepslessen en workshops gegeven. Deze groepslessen kunnen gaan over vakinhoudelijke stof, zoals fotosynthese (biologie), prijselasticiteit (economie) of de werkwoordstijden (Engels). Ook geven we workshops over onderwerpen die jullie interessant vinden! 

Fotografie, gamen, programmeren, robotica, blockchain, goede doelen, zelfstandig ondernemen, sporten en ga zo maar door! 

Wil je alvast kennismaken met onze docenten? Klik dan hier

Aan de ouders,

Onderwijs is vaak gericht op de gemiddelde leerling. De gemiddelde leerling die de stof na twee keer uitleggen begrijpt. De leerlingen die de stof al beheersen én de leerlingen die de stof nog niet beheersen, worden in dit geval niet voorzien in hun leerbehoefte.

Op De School van HIP geven we individueel onderwijs, waarbij er geen gemiddelde leerlingen bestaan. Iedere leerling heeft zijn eigen leerbehoefte, zijn eigen werktempo en zijn eigen niveau per vak. 


Het beste uit jezelf!

De docent 

De docenten geven onze leerlingen in de basis individueel les. Ze hoeven tijdens deze lessen geen rekening te houden met de leerbehoefte van klasgenoten en dat maakt deze lessen efficiënt en effectief. De leerstof beklijft sneller als het wordt aangeboden op een manier die bij de leerling past. 

Bovendien wordt het tijdens de individuele lessen gauw duidelijk als een leerling de stof nog niet helemaal beheerst. Hier kan direct actie op ondernomen worden door extra oefening, herhaling of een andere aanpak voor het uitleggen van de stof.

De leerstof wordt getoetst om de leerlingen en de docenten een goed beeld te geven van de voortgang en ontwikkeling van de leerling. Dit kan door middel van proefwerken, SO's, mondelinge overhoringen, maar ook door werkstukken, praktische opdrachten en presentaties. 

Meer dan lessen alleen!

Het team

Naast de docenten werken er op De School van HIP orthopedagogen, huiswerkbegeleiders, hoogbegaafdheidsspecialisten en heeft iedere locatie een nauw betrokken locatiedirecteur. 

De locatiedirecteur is het aanspreekpunt voor zowel docenten, als ouders, als leerlingen. De locatiedirecteur overziet het geheel en wordt betrokken bij het leerproces van de leerlingen. 

De huiswerkbegeleiders begeleiden de leerlingen na de lunch bij het maken van hun maakwerk en het leren van hun leerwerk. Zij hebben korte lijnen met de docenten, zodat iedereen op de hoogte is van elkaars werk met de leerlingen. 

De orthopedagogen en hoogbegaafdheidsspecialisten worden ingeschakeld waar nodig. Dit kunnen coachingsgesprekken zijn, maar ook advies en begeleiding bij leerlingen met extra leerbehoeftes.

Voor de praktische informatie en de tarieven klik hier.