Individueel onderwijs

Op de Basisschool van HIP werken we met een team van leerkrachten, dat elk kind individueel begeleidt. Juf Danielle is de vaste leerkracht van de huidige groep leerlingen. Dagelijks heeft zij de ondersteuning van een onderwijsassistente om er zo voor te kunnen zorgen dat alle leerlingen kunnen leren op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Kinderen krijgen 1-op-1 of in kleine groepjes les.

Aan onze leerling, 

Natuurlijk vind je het belangrijk om een leuke juf of meester op school te hebben. Daarom willen we je ook graag voorstellen aan een van onze juffen. Zodat je al een beetje een beeld wie ze is. 

Juf Danielle stelt samen met jou een leerplan op en een weektaak, zodat je daarmee zelfstandig aan de slag gaat. Bij nieuwe stof of als je vragen hebt, krijg je individueel instructie of in kleine groepjes. Zodat jij kan leren op jouw manier en in jouw tempo. 

Juf Danielle

" Ik ben Danielle (Sijtsma) en ben 29 jaar. Ik werk al ruim 6 jaar in het onderwijs. Naast de PABO heb ik een pre-master Orthopedagogiek en een master Special Educational Needs afgerond. Dus naast dat ik juf ben, weet ik ook heel goed hoe kinderen denken, leren en wat ze nodig hebben. 

Vanaf mijn 5e jaar zit ik al op hockey, met succes. Ik heb bij de jeugd op zowel nationaal als internationaal niveau gespeeld. Mijn vrienden vinden mij creatief en mijn leerlingen vinden mij een tikkeltje gek. Waar je mij voor kunt wakker maken? Een heerlijke echte Italiaanse pizza! 

Mijn doel is om kinderen een veilige en vertrouwde plek te bieden, waar een ieder zich op eigen tempo kan ontwikkelen, ontplooien en talenten kan ontdekken. Door middel van een positieve benadering wil ik kinderen laten inzien dat leren leuk is!"

Aan de ouders,

De afgelopen elf jaar zagen we op ons huiswerkinstituut HIP dat veel kinderen niet tot hun recht kwamen in het huidige onderwijssysteem. Een schoolsysteem waarin standaard methodes worden gebruikt om kinderen op te leiden. Methodes die zich richten op “het gemiddelde kind”.  Als onderwijs aan een kind zonder gezicht. Onderwijs waarin eigenlijk geen enkel kind optimaal kan groeien.

We besloten het heft in eigen hand te nemen en met een ervaren team van positieve docenten die tevens studiecoach zijn, kinderpsychologen, hoogbegaafdheid specialisten en zorgcoördinatoren een blauwdruk te schetsen hoe de ideale middelbare school eruit ziet. Voor ons is dat: een school die zich richt op het individuele kind en zijn talenten. Een school die de focus niet op het verleden legt, maar die kinderen voorbereidt op de toekomst. Een school waar een kind het beste uit zichzelf kan en wil halen.

Zowel onderwijsinhoudelijk als sociaal emotioneel worden de leerlingen gevolgd. Voorafgaand aan de start bij ons op school heeft de juf een gesprek met ouders en leerling over de verwachtingen, wensen en natuurlijk de hulpvragen. Mocht het wenselijk en/of noodzakelijk zijn dan sluit een van onze (ortho)pedagogen (Janneke of Sari) aan bij dit gesprek. Zij zijn ook degene die met grote regelmaat komen observeren binnen de groep, leerlingen 1 op 1 gaan begeleiden.  

Een school waar een kind het beste uit zichzelf kan en wil halen.

De docent als coach

We vinden het belangrijk dat een leerling leert leren, plannen en kritisch naar zijn eigen leerproces kan kijken. Hiermee zorgen we voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Bij De Basisschool van HIP geloven we dat kennis vergaren in de toekomst minder belangrijk wordt dan de manier hoe je met die kennis omgaat. Dit vraagt om een andere aanpak van docenten. Een docent moet ook een coach zijn, met oog voor de talenten en de mogelijkheden van de leerling.

De leerlingen werken zelfstandig aan hun persoonlijke leerplan en weektaak. De instructie en/of begeleiding is veelal individueel of in kleine groepjes. Op deze manier kan de leerkracht het maatwerk bieden.

Ervaren team

De Basisschool van HIP is gevestigd in hetzelfde gebouw als HIP Diagnostiek en Advies. Het grote voordeel hiervan is dat alle expertise zich onder een dak bevindt. Binnen HIP Diagnostiek en Advies zijn naast (ortho) pedagogen ook hoogbegaafdheidspecialisten, kinderpsychologen en Remedial Teachers werkzaam.