Individueel onderwijs

Op de Basisschool van HIP nemen we de tijd om te bepalen wat een kind nodig heeft om te leren. Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten voor de groep. Zij worden ondersteund voor de plusleerkrachten, RT'ers en orthopedagogen. De instructies worden gegeven in groepjes van maximaal 4 leerlingen.

Aan onze leerling, 

Hoe fijn! Op De Basisschool van HIP mag je beginnen waar je gebleven bent. Het kan dus zijn dat je met rekenen al in een groep hoger kunt beginnen of dat je voor spelling nog wat werk te doen hebt uit het vorige jaar. Dat kan allemaal! Je krijgt in kleine groepjes instructie, zodat de juffen goed kunnen bepalen of je het echt begrijpt. Er is ook altijd tijd om vragen te stellen.

Aan de ouders,

De afgelopen elf jaar zagen we op ons huiswerkinstituut HIP dat veel kinderen niet tot hun recht kwamen in het huidige onderwijssysteem. Een schoolsysteem waarin standaard methodes worden gebruikt om kinderen op te leiden. Methodes die zich richten op “het gemiddelde kind”.  Als onderwijs aan een kind zonder gezicht. Onderwijs waarin eigenlijk geen enkel kind optimaal kan groeien.

We besloten het heft in eigen hand te nemen en met een ervaren team van positieve docenten die tevens studiecoach zijn, kinderpsychologen, hoogbegaafdheid specialisten en zorgcoördinatoren een blauwdruk te schetsen hoe de ideale middelbare school eruit ziet. Voor ons is dat: een school die zich richt op het individuele kind en zijn talenten. Een school die de focus niet op het verleden legt, maar die kinderen voorbereidt op de toekomst. Een school waar een kind het beste uit zichzelf kan en wil halen.

Zowel onderwijsinhoudelijk als sociaal emotioneel worden de leerlingen gevolgd. Voorafgaand aan de start bij ons op school heeft de juf een gesprek met ouders en leerling over de verwachtingen, wensen en natuurlijk de hulpvragen. Mocht het wenselijk en/of noodzakelijk zijn dan sluit een van onze (ortho)pedagogen (Janneke of Sari) aan bij dit gesprek. Zij zijn ook degene die met grote regelmaat komen observeren binnen de groep, leerlingen 1 op 1 gaan begeleiden.  

Een school waar een kind het beste uit zichzelf kan en wil halen.

De docent als coach

We vinden het belangrijk dat een leerling leert leren, plannen en kritisch naar zijn eigen leerproces kan kijken. Hiermee zorgen we voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Bij De Basisschool van HIP geloven we dat kennis vergaren in de toekomst minder belangrijk wordt dan de manier hoe je met die kennis omgaat. Dit vraagt om een andere aanpak van docenten. Een docent moet ook een coach zijn, met oog voor de talenten en de mogelijkheden van de leerling.

De leerlingen werken zelfstandig aan hun persoonlijke leerplan en weektaak. De instructie en/of begeleiding is veelal individueel of in kleine groepjes. Op deze manier kan de leerkracht het maatwerk bieden.

Ervaren team

De Basisschool van HIP is gevestigd in hetzelfde gebouw als HIP Diagnostiek en Advies. Het grote voordeel hiervan is dat alle expertise zich onder een dak bevindt. Binnen HIP Diagnostiek en Advies zijn naast (ortho) pedagogen ook hoogbegaafdheidspecialisten, kinderpsychologen en Remedial Teachers werkzaam.