basisschool // groep 9 // middelbare school

Het onderwijs

Op De School van HIP geven wij gepersonaliseerd les. Op die manier halen we namelijk het beste in onze leerlingen naar boven. We houden rekening met de concentratieboog, met de leervoorkeuren en met de talenten. Natuurlijk vergeten we niet om de zwakkere vaardigheden verder te ontwikkelen en onze leerlingen uit te dagen.

Wij bieden individueel onderwijs en meer dan dat. Ons team bestaat uit schooldirecteuren, docenten, orthopedagogen, hoogbegaafdheidsspecialisten en huiswerkbegeleiders en wij bundelen onze kennis en ervaring om het beste uit onze leerlingen te halen.

Leerlingen volgen onderwijs om in de toekomst hun dromen waar te kunnen maken. Een gave opleiding, een eigen onderneming of een beroep waarin de leerling zijn energie en talenten kwijt kan. Het behalen van een diploma is hiervan een belangrijk onderdeel, maar er is meer.. 

Op De School van HIP kijken we samen met de leerlingen naar de toekomst en naar wat zij nodig hebben voor deze toekomst. Precies om deze reden zijn wij gestart met groep 9. Een jaar in groep 9 biedt leerlingen de kans om steviger aan de brugklas te beginnen. We bepalen per leerling wat er nodig is en maken hiervoor een plan. Meer weten over groep 9? Klik hier.


De Basisschool van HIP

Er is voor ieder kind individuele aandacht, hun persoonlijke ontwikkeling staat voorop.  Spelen, vriendschappen, beweging, we weten hoe belangrijk dat is voor kinderen van deze leeftijd. De Basisschool van HIP laat kinderen met toekomstgericht onderwijs en een persoonlijk leerplan en individuele instructie het beste uit zichzelf halen. Er is aandacht voor sport & beweging, wetenschap & techniek en drama, muziek & cultuur. Voor de verschillende vakken maken we gebruik van erkende methodes, zowel op papier als digitaal. Om de leerlingen in hun ontwikkeling te kunnen volgen gebruiken we ZIEN, CITO toetsen en het leerlingvolgsysteem van Parnassys.

Meer informatie vindt u onder Tarieven en praktische informatie en uitgebreid over onze gedachtegang onder de hoofdkoppen gepersonaliseerd onderwijs, individueel onderwijs en toekomstgericht onderwijs.

De Middelbare School van HIP

Op De School van HIP kijken we naar de toekomst. De toekomst waarin uw zoon of dochter een diploma nodig heeft, maar ook de toekomst waarin er veel gaat veranderen. De helft van de huidige beroepen bestond 20 jaar geleden nog niet en deze ontwikkeling zal zich blijven voortzetten. Waarschijnlijk nog een stuk sneller dan dat dit de afgelopen 20 jaar ging.

Onder tarieven en praktische informatie vindt u alle informatie die u nodig heeft. Over toekomstgericht onderwijs, individueel onderwijs en gepersonaliseerd onderwijs navigeert u voor onze gedachtegang over het onderwijs bij De School van HIP. 

Heeft u naar aanleiding van de website vragen of bent u op zoek naar aanvullende informatie? Neem dan contact met ons op!

Over de docenten

We vinden het belangrijk dat een leerling leert leren, plannen en kritisch naar zijn eigen leerproces kan kijken. Hiermee zorgen we voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Bij De School van HIP geloven we dat kennis vergaren in de toekomst minder belangrijk wordt dan de manier hoe je met die kennis omgaat. Dit vraagt om een andere aanpak van docenten. Een docent moet ook een coach zijn, met oog voor de talenten en de mogelijkheden van de leerling.

Ons ervaren team vormt de solide basis van De School van HIP.  Naast onze vaste mensen zetten we regelmatig gastdocenten in op specifieke onderwerpen. Dat kunnen ondernemers zijn, maar ook een bankdirecteur of topsporter. We vinden het belangrijk om het onderwijs betekenisvol te maken en de link te leggen met de praktijk. Dat maakt leren leuk en uitdagend!