Gepersonaliseerd particulier onderwijs

Het onderwijs

Op De School van HIP volgen leerlingen hun eigen leerlijn. Op die manier halen we namelijk het beste in onze leerlingen naar boven. We houden rekening met de concentratieboog, met de leervoorkeuren en met de talenten. Natuurlijk vergeten we niet om de zwakkere vaardigheden verder te ontwikkelen en onze leerlingen uit te dagen.

Wij bieden gepersonaliseerd onderwijs en meer dan dat. Ons team bestaat uit schooldirecteuren, docenten, orthopedagogen, hoogbegaafdheidsspecialisten en huiswerkbegeleiders en wij bundelen onze kennis en ervaring om het beste uit onze leerlingen te halen.

Leerlingen volgen onderwijs om in de toekomst hun dromen waar te kunnen maken. Een gave opleiding, een eigen onderneming of een beroep waarin de leerling zijn energie en talenten kwijt kan. Het behalen van een diploma is hiervan een belangrijk onderdeel, maar er is meer.. 

Op De School van HIP kijken we samen met de leerlingen naar de toekomst en naar wat zij nodig hebben voor deze toekomst. 


De Basisschool van HIP

Op De Basisschool van HIP volgen leerlingen hun eigen leerlijn. Dit kan betekenen dat je voor rekenen in groep 6 werkt, maar voor spelling in groep 7. Je krijgt de instructies voor rekenen, taal en spelling in groepjes van maximaal 4 leerlingen. Er is dus altijd ruimte om jouw vragen te stellen. Leerlingen zitten in een stamgroep van maximaal 14 leerlingen en je hebt natuurlijk je eigen juf.

Naast de verplichte vakken werken we met thematisch onderwijs. Vakken als wereldoriëntatie, drama, kunst en muziek worden binnen het thema aangeboden. Zo krijgt alles wat onze leerlingen leren echt betekenis. 

Meer informatie vindt u onder Tarieven en praktische informatie en u leest uitgebreid over onze gedachtegang onder de hoofdkoppen gepersonaliseerd onderwijs, individueel onderwijs en toekomstgericht onderwijs.

De Middelbare School van HIP

Op De School van HIP volgt iedere leerling een eigen leerlijn. Je begint waar je geëindigd bent, dus blijven zitten kan niet op De School van HIP. Het kan ook zijn dat je al eerder examen doet voor een vak waar je goed in bent. Dat scheelt natuurlijk in je eindexamenjaar!

De instructies voor de vakken worden in groepjes van maximaal 4 leerlingen aangeboden, waarin iedere leerling de ruimte heeft om in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier door de stof te gaan. Naast de instructies worden er workshops, groepslessen en excursies aangeboden volgens het maandthema.

Onder tarieven en praktische informatie vindt u alle informatie die u nodig heeft. Over toekomstgericht onderwijs, individueel onderwijs en gepersonaliseerd onderwijs navigeert u door onze gedachtegang over het onderwijs bij De School van HIP.

Over de docenten

We vinden het belangrijk dat een leerling leert leren, plannen en kritisch naar zijn eigen leerproces kan kijken. Hiermee zorgen we voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Bij De School van HIP geloven we dat kennis vergaren in de toekomst minder belangrijk wordt dan de manier hoe je met die kennis omgaat. Dit vraagt om een andere aanpak van docenten. Een docent moet ook een coach zijn, met oog voor de talenten en de mogelijkheden van de leerling.

Ons ervaren team vormt de solide basis van De School van HIP.  Naast onze vaste mensen zetten we regelmatig gastdocenten in op specifieke onderwerpen. Dat kan een ondernemer zijn, maar ook een bankdirecteur of een topsporter. We vinden het belangrijk om het onderwijs betekenisvol te maken en de link te leggen met de praktijk. Dat maakt leren leuk en uitdagend!